IBA’T IBANG URI AT SANHI NG BAHA AT MGA PARAAN UPANG MAIWASAN ITO: | Negros Occidental Provincial Government
Menu

Philippine Standard Time:
CAPITOL NEWS
IBA’T IBANG URI AT SANHI NG BAHA AT MGA PARAAN UPANG MAIWASAN ITO:

ALAMIN: Narito ang iba’t ibang uri at sanhi ng baha gayon din ang mga paraan upang maiwasan ito. Hinihikayat ang lahat na patuloy na makiisa sa mga gawaing pangkaligtasan. Ibayong pag-iingat ang paalala sa publiko.

Source: Civil Defense PH

Negros Occidental Command Center Facebook Page, https://www.facebook.com/CommandCenterNegOcc/

Negros Occidental Provincial Government